هم پیمانان برای تو نیک
1- انجمن سلامت خانواده ایران دارای مقام مشورتی ECOSOC سازمان ملل
بیوگرافی خانم دکتر صفیه شهریاری افشار پاترون انجمن سلامت خانواده ایران
جراح و متخصص زنان و مامایی و عضویت هیئت علمی
سابقه کار: مشاور معاونت سلامت، معاون اداره سلامت خانواده
وزارت بهداشت عضو اتاق فکر دفتر سازمان مردم نهاد وزارت کشور
در حال حاضر:
- عضو کمیته هماهنگ کننده کشورهای صندوق جهانی (گلوبال فاند)
- ریاست کمیته سلامت سمن ها در مجلس
- ریاست کمیته ایدز استانداری تهران
- عضویت و مؤسس و پاترون انجمن سلامت خانواده ایران
- عضو اتاق فکر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت
- ریاست هیئت مدیره منطقه جنوب آسیا فدراسیون IPPF
- عضو شورای جهانی و کمیته عضوگیری فدراسیون IPPF
- نائب رییس انجمن برای تو نیک
- عضو کمیته پیشگیری از جرم قوه قضاییه
- شرکت و سخنرانی در بیش از 400 سمینار ملی و منطقه‏ای و بین المللی
ترجمه و تألیفات: بیش از 50 مقاله و کتاب
تحقیق: 20 تحقیق کشوری و بین المللی